MODY diabétesz epitom alapú diagnosztikus prototípus fejlesztése (MODY-PRO)

MODY diabétesz epitom alapú diagnosztikus prototípus fejlesztése (MODY-PRO)

Kedvezményezett neve: Biosystems International Kutató-, Fejlesztő-, Hasznosító és Szolgáltató Kft.

Projekt címe: MODY diabétesz epitom alapú diagnosztikus prototípus fejlesztése (MODY-PRO)

A szerződött támogatás összege: 105 020 778 Ft.

Támogatás mértéke: 60,36%

Projekt tartalmának bemutatása:

Biosystems International Kutató-, Fejlesztő-, Hasznosító és Szolgáltató Kft. 2016. február 29. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok vezetője 105 020 778 Ft, azaz százötmillió-húszezer-hétszázhetvennyolc forint összegű támogatásra érdemesnek ítélt.

A cukorbetegség a nyugati társadalmakban 65 év felett meghaladja a 20%-ot és a betegség incidencia a teljes populációra vonatkoztatva is magas. A betegek túlnyomó többsége II-es típusú cukorbetegségben szenved. A diabéteszes betegek 5-10%-a I-es típusú. Ugyanakkor 1-2% végső diagnózisa az un. „Maturity Onset Diabetes of the Young” (MODY).  Ellentétben az I-es és II-es típusú diabétesszel a MODY diabétesz egyes típusait (MODY1 – MODY11) egy-egy gén funkcióvesztést eredményező mutációi okozzák. A MODY és a nem MODY diabétesz betegségek elválasztása fontos, mert kezelésük és a kilátások is másak. A jelenleg javasolt diagnózis az érintett gének teljes mutáció feltárását, sok esetben teljes szekvenálását igényli, ami meglehetősen nagyszámú beteg miatt nem gazdaságos. Felmerült a kérdés, hogy a MODY betegek vérplazma epitóm profilja különbözik-e fiatal, de nem MODY-s (túlnyomórészt I/II-es típusos diabéteszben szenvedő) betegek profiljáétól. Amennyiben igen, a relatívan olcsóbb vérplazma profil vizsgálattal a MODY gyanús betegek kiválaszthatók lennének és a drága és időigényes genomszekvenálást nem kellene olyan betegeken végrehajtani, akiknek I/II-es típusú diabéteszük van. A fentebb bemutatottak alapján, jelen projekt (MODY diabétesz epitóm alapú diagnosztikum prototípus fejlesztése (MODY-PRO) című és GINOP-2.1.7-15-2016-02016 azonosító számú) alapvető célja a MODY (min. a leggyakoribb típusok) specifikus plazmafehérje epitóm panel prototípusának kifejlesztése, tesztelése, a prototípus végső tulajdonságainak kialakítása, illetve piacra juttatása. A pályázat összköltsége 173,99 millió Ft, a kapott támogatási összeg 105,02 millió Ft. A projekt tervezett befejezési dátuma 2019. szeptember 30., a projekt támogatási intenzitása 60,36 %.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. szeptember 30.

A projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.7-15-2016-02016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of the Beneficiary: Biosystems International Research, Development Utilization and Services Kft.

Name of the project: Prototype evelopment of an epitome based diagnostic of MODY diabetes (MODY-PRO)

Contractual grant amount: 105 020 778 HUF

Reimbursment rate: 60, 36%

Presentation of the project content:

Biosystems International Research, Development, Utilizing and Services Kft. submitted a grant application to the system of Operational Program for Economic Development and Innovation which has been deemed worthy of support with 105 020 778 HUF (namely One  Hundred  Five  Million,  Twenty  Thousand,  Seven  Hundred  Seventy  Eight HUF) by the director of the Ministry of National Economy Regional Development Operational Programs.

Diabetes in Western societies exceeds 20% over 65 years and the incidence is also high with respect to the total population. The overwhelming majority of patients suffer from type II diabetes. 5-10% of diabetic patients suffer from type I diabetes. However, the final diagnosis of 1-2% is Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY). Contrary to Type I and Type II diabetes, MODY diabetes (MODY1 – MODY11) is caused by loss of function mutation of certain genes. Separation of MODY and non-MODY diabetes is important because their treatment and prospects are different. The currently proposed diagnosis requires the detection of the mutation or if nod found whole genome sequencing, which, today is not economical because of the large number of patients. The question arises as to whether the blood plasma epitope profile of MODY patients differs from the profile of young but not MODY patients (mainly suffering from type I / II diabetes). If so, MODY suspected patients could be selected by the relatively less expensive blood plasma epitome profile assay and the expensive and time-consuming genomic sequencing should then performed for fewer patients. Based on the project entitled “Epitome Based Diagnostics Prototype Development of MODY Diabetes” (MODY-PRO), ID number: (GINOP-2.1.7-15-2016-02016) we aim to develop and test MODY (at least for the most frequent MODY-s) specific plasma protein prototypes, to design the final properties of the prototype and to bring it to the market. The total budget of the grant is 173.99 million HUF, the amount of the requested grant is 105,02 million HUF. The planned completion date of the project is 30th September 2019, the reimbursement rate is 60,36%.

Expected end of project:: 30th September 2019.

ID of the project: GINOP-2.1.7-15-2016-02016